Opening Carnavalsjaar…

Opening Carnavalsjaar… 1654 1654 Carnaval Halle

Opening Carnavalsjaar...

Zoals al jaren de traditie is, neemt op 11 November Tastendeuvel en de Orde van de Prinsessen hun Prins en Prinses op in hun rangen. Een traditie die we in ere moeten houden.

Vanaf nu moet je niet alleen 11 November aanstippen in je agenda maar ook de eerstvolgende zaterdag die volgt op deze datum.  Dit jaar is dat dus zaterdag 13 november 2021.

We willen op deze datum het nieuwe carnavalsseizoen openen en er samen een mooi feest van maken.

Wat je mag verwachten ?  Dat houden we nog even voor ons…

Het Halattraction team