ZAL DE SINT NAAR HALLE KOMEN…?

ZAL DE SINT NAAR HALLE KOMEN…? 1724 1724 Carnaval Halle

ZAL DE SINT NAAR HALLE KOMEN...?

Een vraag die we de laatste dagen regelmatig krijgen is : “Gaat de Sint naar Halle komen ?”

Vandaar dat we de telefoon namen en naar de enige echte planningspiet hebben gebeld.

Hij liet ons weten dat de Sint en zijn Pieten in goede gezondheid verkeren en aanstaande zaterdag dus zeker naar Halle zullen afzakken.

Om alle ellende uit te sluiten moeten we ons natuurlijk aan een aantal regeltjes houden. Maar dat hebben we er natuurlijk voor over.

Vooraleer De Sint en de Pieten de Stad intrekken zullen ze door neuspeuterpiet getest worden.  Wie positief test komt die dag niet buiten.

De Sint vraagt ook om bij zijn passage door de Halse binnenstad het mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden als de stoet voorbij komt.

De stoet zal voorafgegaan worden door Henny en Penny, de agenten van de “Sint Wacht”, die zullen toekijken dat iedereen zich volgens de regels opstelt en de Sint veilig kan voorbij rijden.

De kinderen zijn nadien welkom op het oudstrijdersplein, waar de sint op het podium zal plaatsnemen.  Om dit plein te betreden moet iedereen ouder dan 12 jaar het corona safe ticket samen met de identiteitskaart voorleggen.

Elk jaar is er ook een fotograaf aanwezig die foto’s neemt van de kinderen als ze bij de Sint zijn.  Dit zal ook dit jaar het geval zijn. De foto zal op zo een manier genomen worden zodat er voldoende afstand tussen de kinderen en de Sint blijft.  Het zijn nog drukke dagen voor de Sint en we willen natuurlijk zijn alsook de gezondheid van de kinderen veilig stellen.

U leest het, we hebben alles in het werk gesteld om dit grote kinderfeest in Halle te kunnen laten doorgaan.  Wij hopen dat iedereen meewerkt om de regeltjes die er zijn te respecteren en samen te genieten van de lach die we op het gezicht van de kinderen zullen zien verschijnen.

Tot zaterdag, veel plezier en hou  het veilig.

Het Halattraction Team