Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 7

Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 7 1920 1282 Carnaval Halle

Dagboek Deel 7

15 feb : de vuinoon gestart mé ewwa te sjaare, in den achternoon was ‘t soumonce mè de gilles van Sint Roukus. Een betje beiter weer as de vuirige kie, de soumonces beginne uile werk te doon voe de winter uit de grond te verdrijve. Spijtig genoeg kunne we ni blijve tot het leste, doe wacht immers nog een fiesteke.

De jubileej van De Gebeure, ne groep dad ons al deej joere gesteund eet, dui dik en dun. 44 joer De Gebeure : Nen dikke profeeciat es eej wel op zen plosj. Soame mè de minsje van Halattraction moake we onzen entree. ‘T was voe de gelegenheid in de poeterkeskerk. Het onthoel, de exposeese, het kader,  de animoese, het iele opzet : het was af. Den ambiance was top : zinge, danse, plezeer moake, … mè ne lach en sommige momentjes mè een troen. Weile emme ervan genoute. Op ne moment emmek ma efkes allien oen é toafelke gezetj. Voe maa was da geneete, alleman lache zievere, soame é pintje drinke. In men gedachte zaa kik “wa doot het good om prinsj te zijn. En tes zelfs nog ni ons appotéooze, wa goed da zijn mè carnaval zelf …?

16 feb : Tes bekan mèrged as we in ons beddeke kruipe. Mè as gevolg dat bekan noon es as we veneir opstoen. In den achternoon stoen er nog hangaarbezeuke op de program da we mè veil plezeer doon. Spijtig genoeg eit er iene groep ons afsproak geannuleerd mo da gaf ons d’ occoge om ba deej andere groepen mier tijd dui te bringe. En wa da we daanen dag gezeen emme was veneir top. Da belouft ne sjikke stoot te weire zenne.

17 feb : De concentroese op ’t werk begint ewwa moeielijker te goen. We paaze mier en mier oen carnaval of es het toch uk de vermoeidheid? ’T Zal een betje van de twie zijn. Want ’s oaves stoet er nog ne carnavalitis op het program. Eigenlijk ginge we nekki vreuger in onze nest, mo ’t was veneir zu plezant da we blijve hange zijn. Tja as ne minsj em amuzeid hé …

De volgende dag nog hangaarbezeukskes gedoen en ouveral mè oupe arme ontvange. Tes doe dagge de kameroetschap onder makandere kuntj zeen. We doon het echt wel allemoe Mè een èt voe carnaval Halle.

19 feb : Ne gruuten dag voe Halattraction, de persconferentie. Zeg moe ne stand van zoake van onze carnaval en de vuistelling van de affiche en het beejkotje. En een vroag woe de groepe uk wel meej beizig zijn : woe stoen ze in de stoot opgesteldj.

Tes oen ons om vannop de ieste rout de onthulling van d’affiche ba te stoen. Oen ons viel direct den brieje lach op. Ne lach da verweist noe het plezeer dat elk iene carnavalist beleeft oen carnaval. Da in combinoese mè deej felle kleure, das typisch carnaval Halle. Typisch es uk het beejkotje mè den tekst “lotj het ons plezant aave”. Nen halleneir wiltj immers altijd ne plezante carnaval.
As Prinsjepoer kunne weile allien mo zegge : “SOAME mè een èt voe carnaval HALLE”

20 feb : Aske ni wetj wa te doon dein gojje nog ewwa hangaars bezeuke zeker (smiley). En vandoag stoet er ien van de groesjte groepe van Halle op het program. Mo iest trekke we noe den hangaar van Pieters zen schoape, woe da we een klein rondleiding krijge tusse de klein schoapkes, de modelle van de char en nog ander modelle (modelle per montj, smiley) Enfin, de veruitgang dat er gemokt wetj in het creatief beizig zen in isomo was weej ouveral duidelijk.

21 feb : We goen nekki lette noe een optrede van ons dansmariekes. We zen uitgenudigd in de kinderplaneet woe damme mè veil plezeer oen meejwerke. Ne skuune show genoute in het gezelschap van het Prinsjepoer 2019 en veile aavers van de dansmariekes. Da belouft uk al voe de doage van carnaval, want z’ emme ons belouft dat da nog spectaculeirder zal zen.

De volgende stop es in De Lamme Gisj voe de start van carnavalradio Halle. As we tookomme es er al vollenbak ambiance mè verschillende optredes van Halse carnaval zangers -sters.

Van ons wetj er verwacht om het officiele startschot te geive soame mè de medewerkers van de carnavalradio en Halattraction. Noe een intervieuwke van Chris Baert en een optrede van onzentweege kunne we der oen beginne en onder gruute persbelangstelling stoempe we de carnavalsradio op gang. Deze es veerentwintig uur op veerentwintig te beluistere via internetradio.

De volgenden dag belouft het nen drukke te weire en besluite we om de sluiting van de Lamme gisj voe nen andere kie te doon. Vriendelijk dat em es zetj chickenbisj ons thuis af mè “the beast” powered by EUROSTAR 2000 Sint Pieters Lie

Slopwel allemoe …

Wordt vervolgd.

 ZZ Nico I & HZ Katleen I