POLITIEVERORDENING

Om de festiviteiten in goede banen te leiden en de openbare orde te kunnen garanderen dienen een aantal bijkomende politionele maatregelen genomen te worden die je kan terugvinden in deze > Propere en veilige.

IDENTITEITSKAART

Ook tijdens het carnavalsweekend moet iedereen in het bezit zijn van zijn/haar identiteitskaart.

MEDISCH DORP

De hulpverleners van het Rode Kruis krijgen een basis in het Heilig Hart & College (turnzaal Heilig Hart, Parklaan 7). Deze zijn dus centraal gelegen in de nabijheid van de Grote Markt,, Possozplein, en de kermis.
Bij het aantreffen van mensen in nood vragen wij om het noodnummer 112 te bellen.

ALCOHOL

Het in het openbaar verkopen, bezitten of verbruiken van STERKE DRANK is tijdens carnaval VERBODEN bij politiebesluit. Dit wil zeggen dat niemand in het openbaar sterke drank mag gebruiken. Er mag geen sterke drank verkocht worden aan kraampjes of vanuit uitstalramen noch mag het zelf meegenomen worden.
Alle bezoekers, standjeshouders en foorkramers worden opgeroepen om zich aan deze reglementering te houden.
Bier drinken kan, maar sterke dranken (vanaf 15°) – waaronder ook fruitjenevers – zijn uit den boze!
Jongeren die nog geen 16 jaar zijn, mogen geen alcohol gebruiken. Sterke dranken zijn verboden voor jongeren onder de 18 jaar. Wanneer sterke dranken worden aangetroffen, wordt de drank onmiddellijk in beslag genomen. Ook fruitsappen of
frisdranken gemend met sterkte drank zijn verboden

SANITAIR

Wij Hallenaren zijn terecht fier op onze mooie stad. Uit respect voor de bewoners zal wildplassen niet geduld worden. Openbare toiletten zijn dikwijls dichterbij dan je denkt.
Er zijn voldoende openbare toiletten ter beschikking. Cafés die dranken verkopen moeten hun sanitair ter beschikking stellen.

KINDEREN

Aan alle toeschouwers van de prachtige stoeten vraagt Halattraction om vooral oog te hebben voor de kinderen. Alle deelnemers in zowel de reclamestoet als in de prachtige carnavalstoet doen al het mogelijke om hun voertuig of praalwagen op een veilige manier door het volk te loodsen. Toch wenst Halattraction de (groot)ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. De kinderen staan op de eerste rij en hebben nog onvoldoende besef van het gevaar. De kinderen kijken enkel naar het uitgegooide snoep en zien daardoor de praalwagens of andere voertuigen niet afkomen.
Daarom vragen wij aan alle (groot)ouders om samen met de organisatie en alle deelnemers om de stoet in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen!

Als een kind verloren zou geraken in de menigte, spreek zo snel mogelijk iemand aan van de organisatie of van de veiligheidsdiensten (politie/brandweer/rode kruis). Bel zo nodig het noodnummer 112 zodat er snel kan gereageerd worden.

MOBIELE CONSTRUCTIES

Mobiele constructies zoals mini-chars en karretjes niet meer toegestaan op carnaval Halle
Heel wat carnavalisten maken een carnavalskostuum of schaffen er één aan. Creativiteit wordt daarbij niet geschuwd. Wie al de wildste ideeën bedacht houdt best rekening met het feit dat het plaatsen en gebruiken van mobiele constructies zoals mini-chars en losse karretjes VERBODEN is. Deze constructies houden gevaren in voor de openbare veiligheid én vergroten de afvalberg omdat ze op het einde vaak achtergelaten worden.

Het volstaat dus om jezelf en je vrienden mee te brengen naar carnaval: winkelwagentjes, omgebouwde boodschappen trolleys, versierde bolderkarren, gepimpte rollators en andere mobiele constructies laat je thuis.

De politie zal hierop controle uitvoeren en de constructies of karretjes verwijderen en vernietigen. Een eventuele GAS- boete kan opgelegd worden.

VERBODEN VOORWERPEN

Neem geen voorwerpen en producten mee die personen kunnen verwonden, besmeuren of bevuilen!

Afbeeldingen of voorwerpen die mensen kunnen kwetsen of aanzetten tot haat alsook pornografische en religieuze afbeeldingen zijn niet toegelaten. Spuitbussen breng je niet mee naar Carnaval!

Er wordt aangeraden om ook met confetti voorzichtig om te gaan en zeker niet in het aangezicht van andere carnavalisten te gooien.

FEESTMUZIEK

Feestmuziek hoort bij carnaval maar ook de niet vierende Hallenaren hebben recht op hun nachtrust. De ordediensten zullen hierop toezien.
Wat muziek betreft… Aan alle mooie liedjes komt een eind! Dit is voor carnaval niet anders. Op dinsdagochtend sluiten alle cafés om 6 uur. Feestvierders of uitbaters die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete.

VANDALISME EN VERLOEDERING VAN WAARDEN EN NORMEN

Feesten mag, maar niet ten koste van iemand anders’ eigendommen. Tegen vandalisme, de verkoop en het gebruik van spuitbussen en ander vervuilend materiaal zal opgetreden worden. Bij overtreding zal de politie deze zaken in beslag nemen. Ook urineren tegen gevels, in portalen of in het openbaar kan niet door de beugel. Hiertegen zal opgetreden worden met een gemeentelijke administratieve boete.

De politie zal zowel te voet als met voertuig patrouilleren en bij de minste calamiteit streng optreden.

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

Laat nooit mensen alleen achter. ‘Samen uit, samen thuis’ blijft de beste slogan!

Halattraction en de veiligheidsdiensten roepen alle carnavalisten op om het noodnummer 112 te bellen wanneer men mensen in nood aantreft. Dit is als zij onwel worden, gedrogeerd, zwaar dronken of in een diepe slaap gevallen zijn.

Ook bij een verloren gelopen kind bel je best 112, zodat alle veiligheidsdiensten snel kunnen reageren.

Bij vechtpartijen bel je best 101.

Geef steeds een duidelijke locatie!

Onze sponsors