Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 8

Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 8 1224 1848 Carnaval Halle

Dagboek Deel 8

22-02-2020 : ne specioelen doetem voe Prinsj Jurgen en Prinses Sasa, zijle zegge vandoag joa teige makandere.

Bekan è joer geleeje vroage ze maa of da kik mè uile bruidskindjes wou raan in de vw-kever. Zonder te weete woe damme na stoen emmek uile vroag positief beantwoud : joa nateurlijk. Onze chickenbisj eit da meej in de planning gestouke en ik kon as neuje Prinsj rond raan mè de bruids kadeikes. ’S Merges vreug al stond ek oen uile dui, De Prinsj euh De Bruidegom stond nog in zen onderbroek in de badkoamer (smiley). Vandoe raan we noe de bruid mé de kadeikes, en plezant da ze’t vonde. As gruute minsj zejje toch uk zu content as de kindjes uk content zen. Ik raan mè uile nog noe het stadhuis en dernoe noe de basiliek. Doe emmek efkes uile intrede nog gevolgd mè de Gillekes. Keekebisj dat ons nog nekki te wachte stoet mè carnaval.

De Gillekes loete de bruidegom achter en zette uile soumonce voesj in ’t stad. Ik goen agaa noer huis om HZ BELLEVRAA I op te oele en de Gillekes te verveuge. Mè men eige klompe en onze eige rammon respectere we de tradeeses van De Gilles. En ge zee wel dat da wederzijds es, uk da es geneete.

Helaas kunne we ni tot leste blijve want ja doe es è koppel dat een traafiest organizeit. Voe de gelegenheid zen weile nekki chauffeur voe onze chickenbisj. Ne schitterende oaved gehad, een fiest dat tot in de klansjte details was vuibereid.

Nog isj nen DIKKE profeciat Jurgen en Sasa.

23 feb : Ewwa uitgesloape, want der komt nen drukken dag oen : Oilsjt carnaval.

Onze chauffeur komt ons oele, eetskes ouver zen eur mo tes em gepermiteid want tes dui ons dat em den dag doe vuire zu loet thuis was. Bedooling was teige twie eure op de recepse te zen van ’t stadhuis in Oilsjt. Alles es gereigeld,  wemme een duirgangskoet, wemme een parkeerkoet en de invitoese’s. MO: blijkt dat er mo iene toegangkelijke weg was noe de parking. Wemme giel Oilsjt rond gereeje en langst alle kanten stonde betonblokke en woere de stroete afgesloute. Een betje normoel want ja : veiligheid bouve alles.

Enkele kiere emme we de weg gevroagd oen de pollis, mo da zijn den uk manne van buiten Oilsjt en de Oiljsterse binne stad es uile ni zuu bekend, lotj stoen da ze weite langs welke route da weile moote volge. Noe den vierde stop es er doe toch ne slumme baa dad ons duistuud noe é zwontje. Eindelijk, nen Oilsjteneir. Noe een pouging om ons de weg uit te legge zei tem : “Allei kom volg maa mor”. Schitterend, onder politie escort noe de parking.

De recepse zal na wel op ze leste luupe mo ja, we zen der gerokt. Op’t stadhuis komme we wel wa gekend volk teige zelfs onze vuizitter van carnaval Halle. We weire verzocht direct ons tickette voe den tribun op t’oele wa da we dein uk doon. En .. ni te geluuve, ons plosje zen op d’ieste rout in’t murre van den tribun. Wad est toch zoeleg om prinsjepoer van Halle te zijn (Smiley).

De stoot es oengekomme op de mèt, Prinsj Yvan in zenne prinsjwoage. Hij zingt zen leeke voe het publeek en der wetj een polonaise ingezetj op de mèt. Ik weir uk uitgenudigd om mee te doon en da sloage we ni af natuurlijk. Ik paasde “zee ma ee luupe, Prinsj van Halle mè de Prinsj van Oilsjt in polonaise op de met”. Ik uur nog minsje roope vanuit het publeek “Heej Belleman”. Veneir zu é keekebisj moment da ge ni kunt omschrijve aske’t ni etj meigemokt. Vanaf na est geneete van de stoot al zeet er da wel anders uit as baa ons in Halle,

Categorie A,B,C en kleine, middelgruute en gruute groep en en deej losse groepkes doe tusse. Alle respect doevui want gellek da zijle zegge : “Dees es Oilsjt”. Onze cape, de Prinsje hood en het kruntje van de Prinses moot toch wel wa indruk moake. We krijge van alles, van ajuine tot vlagskes, flyerkes, appelseene, koekskes, notjes, linnekes, … . Om dein nog te zwijge van de vele begroetingen van de Oilsjterse carnavaliste, naa zemme echt oen’t geneete.

Den tijd vleegt, teige      6eure ‘soaves es’t de moment voe é sandwichke mé een goei zjat ajoinsoep. Alhoewel dat ni zu kaat was goen we ons toch ewwa werme en é stukske eite. Tusse de soep en de sandwichkes moake we kennis mé enkele Oilsjteneirs, en ge voeltj da : Allemoe mè dezeulfde ingesteldheid, Mè een èt voe de carnaval.

Kerjuis damme zen wille we toch ni te veil misse van de stoot en goeme weej op “onzen tribun” (smiley) zitte.     En we kunne a verzeikere oo loeter dat wier oo fameuzer het spektoukel. Wemme dein uk giel de stoot uitgezeite en genoute.Agaa nog geprofiteid van onzen toegang tot het stadhuis voe ne sanniteire stop. Van bouve in de “raadzaal”, mè zicht op de mèt, belle we onze chauffeur om onze nacht voesj te zette soame mè ons Belleke en nog wa Halse carnavaliste. We zitte nog mè invitoeses in onze zak van De Blaa Biskoppen. Nateurlijk sloage we zu eet ni af en we goen uile toch nekki bezeuke. Van een Oilsjters fiesteke geklapt : da was er ien hé zeg, amaai dei ontvangst ginder was echt schitterend. Nog isj nen dikke merci oen de Blaa Biskoppe en as we muige komme we noste joer zeker weej.

24 feb : We goen onze officiele Prinsjewoage afoele ba EUROSTAR 2000 in Sint Pieters Lie.

In vol ornoet mè ons hofnarrekoppel, onze chauffeur (chickenbisj) en Halattraction weire we

ontvange mè een drankske. Uk de pers es allom oenwezig.

Doe stoet em, ingepakt in een zilver jaske. We kreige de ier om onze bolide te onthulle en as ieste te zeen wad een biest van ne prinsjewoage dat doe stoet. Nen E 300 hybride geschonke dui EUROSTAR 2000, in het zilver mè de nudige belettering en op de achterduire en de achteruit “Prinsjepoer 2020”. “Dad es voe ons hé sjoeke” zeg ik feer oen men Prinses Bellevraa. Nog è poer fotoskes voe de gazette en vui damme der echt mé vertrekke toch nog es nen dikke dankuwel oen EUROSTAR 2000 Sint Pieters Leeuw.

We goen nog ni noer huis, nienie, direct teste nateurlijk. Richting repeteese van onze Halse

Dansmariekes. We goen de maskes en mama’s en papa’s verasse mè een manne vol snoepkes en koekskes. Efkes de repeteese mee gevolgd en we zoage dat goo was. Ze woere allemoe

ouvergelukkig en weile uk nateurlijk, we mochte mè De Dansmariekes meej op de foto. Ja minsje uk zijle doon het mè een èt voe carnaval Halle. Agaa nog ne foto baa onze nuuje Mercedes mè alle dansmareekes. Den oaved es weej verbaa gevloage en ze mo gereust, genoute emme we.

25 feb: vreug op den oaved vertrekke we richting Vilvoorde, onze twiede buitenstedelijke. In onze bolide noe ons kameroete de Pjeirefretters. Minder grootschalig dan baa de ajuine mo doevui ni minder ontvange. Inteigendiel, de plosjkes op den tribun zen wei verzeen voe ons en giel ons gevolg. “Mo zee naa nekki, gekost volk” onze kameroete De barielgangers zen der uk baa in de stoot. En nateurlijk plasje we voe uile ‘da eetskes etter’ in ons hanne.

Wordt vervolgd.

 ZZ Nico I & HZ Katleen I