Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 9

Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 9 1920 1282 Carnaval Halle

Dagboek Deel 9

26, 27 feb: elke oaved een hangaarbezeukske, zonder chauffeur deize kie want ons chickenbisjke eet vantijd uk nog nekki een vergoederingske. Den donderdagouved est een specioel bezeukske, ba ons hofnarrepoer, tes te zegge de Flierefluiters. Joa tes just we zen doe al geweist, mo ’t was toch veneir è specialleke. Dees joer zen de Gilles Peiter en meiter van uile sjaar en deej kwampe een bezeukske bringe mè spijs en drank. En het neut Prinsjpoer was uk geïnviteid, haa joa een uitnudiging mè eite en drinke sloage we ni af (smiley). Mo het was vuiral om de vriendschap en om ne gezellige oaved te diele mè De Flierefluiters , de Gilles en Pierrots van Gruut Halle en ons keekekot.

 

28 feb : Nog een specioel oenvroag, van “den Davve” ze vraake (van de Froesjeleirs). De joeng wier 50 joer. Of mocht ek da ni schrijve, … oeps. Noe’t skantj es em zot en onuzel van ons leeke “ambiance eej” en da zen weile in vol ornoet voe em goen bringe. Hij was verschoute mo toch zu content. Wemme ons g’amuseid soame mè De Froesjeleirs. Uile maneer van fiestekes aave es dein uk ambiance moake. Davve, nog nen iel gelukkige verjoerdag gewinsjt.

 

29 feb : Beloufd uk ne goo gevulden dag te weire. Om 9 eure 30 stoed ons chickenbisjke oen de dui.

Richting Kraainem deize kie. De pronkzitting en een recepse ba de minsje da joerlijks noe Halle komme voe carnaval te veere en doevui emme we respect. En weile ni allien, want doe es nog veil volk van Halle, van prinsje en prinsesse gruut en klein tot de gewuune carnavaliste in èt en niere. Het respect es dein uk wederzijds, we krijge een medaille rond onze nek en een pin opgespeldj. Merci Carnafolk : “As we’r zen, zemmer”. Der es uk veil interesse van buite Kraainem en Halle, das te zeen oen de vele pluime en kleure van andere carnavalsgemeenschappen. Dui onzen druk gevulde agenda moote we de stoot oen ons loete verbaa goen.

In den achternoon stoen er hangaarbezeuke gepland da we zeiker ni wille misse. ’s Oaves zemme verwacht op de nacht van de carnaval top 100 van Radio Victoria. Passeide weik emme we nog è ie-meelke ontvange damme mè enkele liekes van ons in den top 20 stoen. We zen kerjuis. De zoel was al goo gevuld baa ons oenkomst, toch stoen we der op om alleman persuunlijk goeiendag te goen zegge. Het aftelle noe de nummer ien es al lang begost. Af en too passeid er è leeke van è poer joer geleije of è leeke van de revue woe da’k oen meigewerkt em en dein springe we agaa op da podium nateurlijk.

Tes al redelijk loet op den oaved as we beginne oen den top eulf. Spannend want veil recente leekes zen nog ni gepasseid en eedereen wiltj toch zu dicht muigelijk noe daane nr ien of den numero ien zelf. Eulf, teen en negen es ni voe ons mo de achtste plosj wel mé “Ambiance eej”. Neig content damme zen bringe we oens leeke. De bedooling was ni om nr ien te weire, wel was’t de bedooling om ambiance te bringe en ne farrandol uit te lokke. Aske’t maa vroagt zemme doe wel in gelukt.

Verschiete was het as ek mè menne kozze op’t podium most komme voe den top vijf. Da kan allien moe mè “dein stoemen ee veneir” zen. Doe stonde we dein, den top vijf. Baa ‘t startte van het leeke wiste we de nr vijf. Joa ’t was voe ons, schitterend, voe het derde joer op raa in den top eulf. Den top vijf zelfs. Een fantastisch resultoet, aske wetj damme deis joer niks van campagne gemokt emme om te stemme. Nen ielen dikke merci es dein zeker op zen plosj voe alle carnavaliste die ons leeke in den top vijf gestemd emme. Merci Merci Merci

Nen ielen dikke profeeciat oen Mathias en Jarl van De Manne Van De Met mè uilen krullenbol. Tes è leeke damme nog veil zulle uure op fiestekes van en mè carnaval.

 

Wordt vervolgd …

 ZZ Nico I & HZ Katleen I