De Dem’s winkelzakken krijgen een nieuw leven…

De Dem’s winkelzakken krijgen een nieuw leven… 1440 1920 Carnaval Halle

De Dem's winkelzakken krijgen een nieuw leven...

Iedereen kan het zich nog herinneren alsof het gisteren was, de Prinsenverkiezing 2020.  Eén van de opdrachten bij de grote rode draad was om zoveel mogelijk winkelzakken van Dem’s te verzamelen. De aantallen die werden rondgehaald overtroffen ieders verwachting. Opdracht geslaagd. Onder het motto, die kunnen nog wel eens van pas komen, hebben we na de Prinsenverkiezing deze “herbruikbare” zakken opgeslagen. Tot vandaag.

De actie van de medische schorten kan op bijzonder veel bijval rekenen. #fieromhallenaartezijn. Dit belooft om een succesvolle onderneming te worden. Bij deze reeds een welgemeende BEDANKT aan ieder die zich reeds heeft aangemeld om mee te helpen aan dit project. We love you !

De vrijwilliggers van Het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Halle zetten zich in voor de logistieke ondersteuning. Vandaag kregen we te horen dat ze extra zakken konden gebruiken om het materiaal van en naar de “kleine fabriekjes” te brengen. Dankzij de directe en open communicatie konden we vanuit Halattraction snel meedelen dat we nog een doos met Dem’s zakken ter beschikking hadden staan. De medische diensten van het Sint-Maria ziekenhuis Halle hebben snel uitsluistel kunnen geven of deze zakken al dan niet gebruikt konden worden. Deze partij zakken is voldoende tijd onaangeroerd blijven staan. Er zijn dus geen bacteriën op deze zakken aanwezig en kunnen dus ingezet worden in de strijd tegen het Corona virus.

Al wie bij de Prinsenverkiezing dus een Dem’s zakske heeft meegegeven zijn we op deze manier dus dubbel dankbaar !

Wie zich ook wil inzetten kan altijd een mailtje sturen naar schorten.halle@gmail.com met vermelding van naam, adres, gsm nummer en e-mailadres. !

Bedankt! en bedankt!