Waar waren we gebleven… Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 11

Waar waren we gebleven… Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 11 1920 1276 Carnaval Halle

Waar waren we gebleven... Dagboek van de neuje Prinsj - Deel 11

Dagboek 2020 11

 

Door onvoorziene omstandigheden is het volgende geschreven op basis van onze herinneringen, bestaande foto’s en de geschiedenis in verschillende apps en verschillende sites.

 

2 maart 2020 : Azzek in mijne kalender van’t werk goen lette emmek ni veil gedoen daanen dag, toch ni op proffesioneil vlak. Da wiltj zegge dak, neige op de teen, ewwa sloap ingoldj em en voesj gedoen em oen mijne sjaar. Joajoa tes lang geleije mo aale prinsj was uk nog beizig oen ne sjaar. ’S Oaves stonden er hangaar bezeuke in den agenda. En ni van de minste, iest een bezeukske oen de groep van ons hofnarrepoer, Sarah en Andy van de Fleerefluiters. Een hartverwarmende ontvangst mé hapkes en drankskes a volanteej. Surtoe daanen drank was vandoon om al da stof weg te speule, smiley.

De volgende stop was in de Hoagstroet, beiter gekost as , baa De Gebeure. Uk doe mé oupe arme ontvange. Tussen, in en op de blokken isomo een klein resepseke mé hapkes en drankskes. De microgolf en den ouve stonte good iet, de kreek en de cava doeteige, goo kaad.

Merci Fleerefluiters en Gebeure noame’s ons seniorepoer, hofnarrepoer en noame’s onszelf uk nateurlijk.

De volgende doage stoed onze agenda uk good ingevoeldj, den 3de maart komt ons Sonia af mé giel de ploog van Gruute Met TV, de 4de = sjaardag. De 5de, nen donderdag, werke we voesj ons hangaar bezeuke af. Nen nuuje groep in Halle : Azuu En Ni Anders. Nen hangaar emme ze nog ni, dein moe in de living. Een tof groepke dat het èt voe carnaval uk op de goei plosj eit. We mochte zeulfs in uile zeitel goen ligge, tes te zegge: zitte, voe te poseire voe de foto. We moote bekenne : schitterend beizig allemoe.

We raan duij, nog altijd in onze sjikke Mercedes-Benz van Eurostar 2000, noe de klansjte hangaar van Halle. Ne persuunlijken topper van ons, Ronny De Facteur, en achter elke gruute volksfiguur stoet er uk een sterke vraa. Doevui uk een dikke beis noe ze vraake, Claudia. Onze goeiendag es altijd nen ielen dikke knuffel, en zuu weire we dein uk ontvange. Gellek ierder al gezeit, in de klansjte hangaar van Halle es em beizig oen ze sjaarke, ni gruut mo wel gruuts … . Ge gotj wel zeen, nen Halleneir mè een èt voe carnaval Halle!

Van Halle goeget richting Lembeek, de thuis basis van ons hofnarrepoer mo uk van de Nachtratte. Ik rappeleir ma nog dat doe vollenbak ambiance was. Gellek ba elke groep voeldje uk doe het respect voe het neut Prinsjepoer. Het volumeknopke wier direct ewwa baagesteldj noe benein , ni omda we da ni geire uure, inteigendiel. Gewuun om e klapke te kunne doon mé alleman, en om te klinke op ne gooje carnaval. Het es schitterend, uk baa deize groep, om te zeen damme allemoe dezelfde prioriteiten emme, gedreive dui de vrienschap en soame plezeer moake. Merci Nachtratte voe aale hartelijke ontvangst.

6 maart, eej zit ek mé e gat, zuwel in onze agenda as in ons geheuge. (en tes ni van den drank)

7 maart dein : ne specioele soumonce mè de twie Gilles-groepe gevolgd duij de verbranning van het, dein nog regerend, Prinsjepoer. Elke Gilles-groep start elk appoet. Wemme dein uk afgesproake mè het regeirende keekekot 2019 om ons te verdiele. Zijle mè den iene groep, weile mè ons hofnarrepoer en ons seniorepoer mè den andere groep en halverwege goen we wissele. Het zen van deej tradeeses dad a baa blijve en damme moote in iere aave. De soumonce start just noe de noon en goed dui tot ’s oaves ter begeleiding van het uittredend Prinsjepoer 2019 ZZ Peter I en HZ Cindy III noe uile verbranning.

Deze moment es voe uile en doevui aave weile ons een betje afzijdig. Toch weurre we op’t podium gevroagd om vandoe alles meej te volge. Doe oen uile te zeen stoen es toch e raar geveul, zeiker aske efkes meej in uile gedachtegang zitj. Wa moot er naa in uile kopke allemoe ni passeire. ‘K kan ma vui stelle da ze den iene moment oen alle skuun momente paaze da ze beleefd emme, en den andere moment dat uile regeerperioude gedoen es, snif. Terwijl dat de poep good oen’t branne es zeen ek onszelf doe al stoen, efkes, een frakse van ne second, e joer voesj in den tijd, alhoewel, das nog veej weg zenne. Lotj ons iest moe geneete, en da doo me. As bedanking en blijk van apresioese emme weile as keekekot 2020 e poer klein kadoskes meej voe de aftredende mini’s, de aftredende senioren en nateurlijk het aftredend Prinsjepoer 2019. Respect van ons noe aale noetoe, want geile stotj doe uiteindelijk wel al twie joer achterien. Iene kie as hofnarrepoer en iene kie as Prinsjepoer. Ik weet dak dein nog gepaasd em dat ni simpel zal zijn om zu een ervoere Prinsjepoer te evenoere. En langst den andere kant paasde kik dein : “da moo ni, we goen gewuun ons ding doon oo da weile paaze dat beste es”

Langst deize weg nen iele dikke profeeciat oen de ganse pluimefamille 2019, oen allemoe een dikke beis.

 

Wordt vervolgd …

 

ZZ Belleman I

HZ Bellevraa I