Waar waren we gebleven… Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 12

Waar waren we gebleven… Dagboek van de neuje Prinsj – Deel 12 1224 1848 Carnaval Halle

Waar waren we gebleven... Dagboek van de neuje Prinsj - Deel 12

Dagboek 2020 12

8 maart 2020 Niks op onze agenda, allei toch ni officieel. Ons hofnarrepoer zitj mè een verjoerdagsfiestekke van uile marainne, neigenentachetig joer astableefd. Da kunne we uile ni afpakke newoe. Chikkenbisjke aa ons oengerooje om e reustdagske te pakke, “vanaf naa zalt allien mo drukker weire” zaan, “dus genitj van de reust”. Mo ne minsj zitj zuu in daane rush da ne gielen dag rust toch eetskes van het gooie te veil es. Integendiel, men prinses kwam mè het vuistel om ons hofnarrepoer en de famille een bezukske te brenge, e verrassingsbezukske. En zuu geschiede, we wiste teige wad euj da ze doe woere en weile in vol ornoet doe noetoo mè een boekeike bloeme (-nhoek) smiley. Ge koentj a vuistelle da alleman neig verschoute was as we doe stontte en surtoe uile marainne zelf. En oen ons deiget deugd om alleman content en gelukkig te zeen. Wemme efkes meej gekloenke op de joerige en dein weej noer huis. Ze woere allemoe neig content.

In den achternoon nog ewwa voesj gewerkt oen de sjaar en De Bellevraa onze agenda up to date aave.

Ondertusse aa men vernoume via messenger dad ons bezukskes oen de reusthuize ni zoun dui goen, dui da zugezeid bisjke, ginne veit ba de chinuuze. Heeee???? Verstojje ga da naa????

9 maart 2020 De leste carnavalitis vanuit stammeneej deizen oaved. Het begintj echt te keutte. Koendje geluuve damme der noe uit zeen om (veneir) e fiesteke te baave? W’ aan afgesprouke mè chickenbisjke en ons hofnarrepoer teig 20eur11 in het “vorstelijk huis” en teige 20eur33 in café De Sleutel. Gewuun ba het binne komme en het begroette van alle carnavaliste voeldje wel dat mier en mier minsje toch ewwa bezeurgder weire ten opzichte van daane corona. Ik moon toogeive weile zelf uk wel een betje. Mo kom we goen nog een fiesteke baave en geneete van ons leste 11 doage as Neuje Prinsj en Neu Prinses. Enof dat e fiesteke was (dobbele smiley) tot in de vreuge merged. Allei ja ’t was nog moe draa eure en we moeste al stoppe. Mo toch veneir ne gesloagde oaved (nacht) meede dui den inbreng van DJ Frank en giel de Radio Victoria ploog. Dikke Merci en sloppel allemoe.

10 maart 2020 E moment woe da eeder Neut Prinsjepoer noe uit zeet, en weile uk. Soame mè en onder begeleiding van Jos en Lieve : onzen ieste pas.  Jaja, ik zeen ons doe noch stoen, toch ewwa nerveus. Iest noe de winkel want doe laa mijnen hood, tes te zegge nen ood voe nekki te passe. Noe ’t skantj zitj doe verschil in groedje en da moo nateurlijk passe baa a postuur. Bon, de groedje zat good na nog de moet. Ik em ne redelijken dikke kop bleek achteraf (smiley) Doernoe was’t richting stik-atelier, en da was voe gielegan chickenbisj van te krijge. Ik kan aale zweire minsje, men uugskes wiere der gelijk wa woeterachtig van, aske aa eige vraa doe zee stoen in het skoensjte kostuum van carnaval Halle, … . SCHI – TTE – REND. ’t Was uk oen mijnen toor, en geluuf ma : da zat zuuuu good … echt gellek da ze zegge “da zitj oen aa leif gegoute”. Gewuun de lengte van de maave en de broek afspelle, mo voe de rest zat da echt ongeluufelijk good. Enfin, doe kom nen dag dagge dad allemoe zelf gotj kunne zeen. Weile emme der in eeder geval nog giel den oaved van noegenoute en de volgende nacht zeulfs van ligge druume. Onze volgende afsproak was om het definteef af t’oele : monjdag 16 maart, soame mè ons minni’s (dat er het volgende weekend zitte oen te komme).

11 maart 2020 …                          (Gewuun al den doetem intippe doo zie)

Nen dag congeej voe maa, ewwa uitsloape en voesj doon oen de sjaar. Da was de vuinoon. ’s Noones, nog altijd oen’t fakke in men garage, komt Ons Belleke thuis van’t skoul en ze kwam ma dag zegge. Ze zaa direct dat er een vergeiring beizig was voe het al dan ni loete duigoen van onze Halse carnaval. Ik em ui gantwoud “kom zieveres, gotj moe agaa noe binnen en aafd a beizig voe’t skoul, ge moetj na ni mè daane carnaval in aa kop zitte”. ‘K moon zegge da bleef toch ewwa rondrooie in menne kop, carnaval afgelaste neeeeeeeeeeeeje das noste week !!!, da goen ze ni doon”. E poer menuute loeter stond ze doe veneir, deze kie mè troene in ui uuge en gelooje van èmause. Ik kon nog just verstoen : “papa ’t ga niet door, er is geene carnaval …”

Da was giene cinema. Toch nog vol ongeluuf liet ek valle woe da’k mé beizig was en gink ek meej noe binne woe dat daane laaifstriem nog beizig was. Men vraa bezag ma, ze zaa niks. Ik gink zitte op den ieste stoel da’k teige kwam met den aai-pad vui maa. Pas as ek het zelf uude zegge en zag, kost ek men eige èmauses uk nemmi mister, kem gebleite as e klein kind. Ik zat pesees vastgeplekt oen menne stool. We viele makander in d’arme om truust te geive, om getruust te weire. Wa da ONS JOER moest weire, wetj aa afgepakt van den iene second op den andere. Giene carnaval, giene Prinsj, gien Prinses, gien mini’s, gien duupe, gien braave van de Prinsj, gien verwekke van het vraavelijk skuun, gien sjaars, gien skuun gekluide kostummekes, gien …

NIKS

Om voesj te doon oen de sjaar aa’k gin goeste nemmi. ‘K paas dak wel een uur op daane stool em gezeite… “As ne versloage hond”. Zitte paaze ouver … Wa naa? Het ienige woe dak wel goeste vui aa was e poer wourekes te skrijve voe al ons kammeroed-carnavaliste, “we zen toch het prinsjpoer hé”. Tes ne giele speech geweire (zeed de kopie eej onder) damme soame, men Neuj Prinses en ikke, gebrocht emme op de spood-groepevergeiring loeter op den oaved. En … da mè een èt voe carnaval wier ontvange. Daanen dag zemme allemoe in’t zelfste gat gevalle, doe woere gien gruute of klein groepkes, doe woere gien individuele of vriendekringen, gien ordes of sosjeteit. Doe woere we allemoe, eeve gruute Carnavaliste. Dein emme we gezeen “alleman stoet achter ons” dein emme we mier dan uut beseft :”weile moote der bleive stoen voe uile”

Mo Carnavaliste : op nen dag komt alles good, en daanen dag, hoolala …          Wordt vervolgd,

SPEECH 11 maart 2020

Beste carnavaliste allemoe,

Carnaval mè ne lach en een troen, vandaag is het met een traan, meer dan één zelfs. Ik ben er zeker van dat de carnavalgemeenschap nog nooit zo collectief een traan gelaten heeft dan deze middag tussen 1 en 2

Soame mè een èt voe carnaval Halle moote we ee dui. En wij zijn er zeker van dat dat gaat lukken. ONS hart voor carnaval overwint alles, soms is dat met vallen en opstaan. En nu zijn we allemaal, iedere carnavalist, iedere sympatisant ja zelfs iedere familie en iedere vriend tot vallen gebracht. 

Persoonlijk hadden wij niet graag deze beslissing willen nemen, en niemand zou deze beslissing ooit willen nemen. Zeker niet in een carnavalstad als de onze waar we allemaal fier zijn om vaantjesboer te zijn, om carnavalist te zijn. Maar als het moet dan moet het. Niemand wil het op zijn geweten dat er een situatie komt die niet te overzien is. Niemand wil hier, welke vorm van negativiteit ook, op zijn geweten hebben. Voor deze beslissing hebben wij dan ook het allergrootste respect naar de stad Halle en onze carnavalsorganisator Halattraction. Zij zijn evenzeer in hun hart geraakt als wij, carnavalisten. Maar onze kracht ligt er ni in dat we nooit vallen maar als we vallen dat we samen weer opstaan. En dat zullen we.

Dat we samen maanden lang werken aan de sjaar, dat doen we uit liefde voor onze carnaval. Dat we samen liedjes schrijven en zingen om dan te kunnen brengen met Halle op losse schroeven, dat doen we uit liefde voor onze carnaval. Dat er maanden gewerkt wordt aan een kostuum, dat doen we uit liefde voor onze carnaval. Dat we samen de drang hebben om toch minstens één maal in ons leven mee te doen aan de prinseverkiezing, dat doen we ook uit liefde voor onze carnaval. Dat de kinderen even graag carnaval vieren als de grote mensen, dat doen ze uit liefde voor onze carnaval. Dat vele vergaderingen met de stad Halle, met de politie en hulpdiensten, met Halattraction gehouden worden, dat doen ze uit liefde voor onze carnaval. Carnavaliste allemoe, dat de beslissing om ONS topweekend, ons carnavalsdriedaagse uit te stellen vandaag is genomen, ook DAT is met liefde voor onze carnaval.

We zijn samen even neergehaald, even gevallen, maar samen zullen we weer opstaan. Ons carnavalsfeest is uitgesteld echter NIET afgelast. Vele vragen zullen de kop opsteken. Deze intern of samen met … beantwoorden en oplossen is het begin van het weer opstaan.

Dus probeer het een beetje langs de positieve kant te bekijken. Wij zullen iets langer De Neuje Prinsj en De Neuj Prinses zijn. Nu we toch de tijd hebben willen we gerust elk stikkot nog een bezoekje brengen. Wij stellen voor dat onze carnavalradio’s blijven doorgaan tot ons effectieve carnavalsweekend. Wie weet worden er nog liedjes bij gemaakt. Wat ons betreft mag het elke maandag avond carnavalitis zijn tot met ons effectieve carnavalweekend. Eén ding is zeker : de dag dat we mogen buitenkomen zal dubbel zoveel feestvreugde brengen. Die dag zullen we fierder zijn dan ooit. Die dag zal carnaval Halle veiliger, schoner, grootser zijn dan ooit. En zulle we soame Tagada goen.

SOAME mè een èt voe carnaval HALLE

ZZ Belleman I

HZ Bellevraa I